SHIRO UTSURI - 40 cm

Vyprodáno

SHIRO UTSURI 40 cm, chovatel OMOSAKO, rok 2020, female

3 800,00 Kč 5 600,00 Kč