COLOMBO PH TEST

Hodnota pH je zobrazena v škále od 0-14, ve kterém 7 je neutrální.

Každý druh žije přirozeně v jiném typu vody.

myslete na velké rozdíly: pH 6 je 10xkrát kyselejší než pH 7, pH 5 100x kyselejší atd atd. Nízká PH je kyselá, vysoká pH je alkalická.

prakticky všechny sladkovodní okrasné ryby se cítí dobře s pH mezi 6,5 a 7,5.

299,00 Kč